• Thailand –Japan Cultural Ambassador
   
   
 • Thailand –Japan Cultural Ambassador
 • Thailand –Japan Cultural Ambassador

สมาคมนางฟ้าใจดี

มีวัตถุประสงค์ในการเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ รวมถึงการประสานความร่วมมือกับองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการจัดกิจกรรมด้านส่งเสริมการศึกษา ฝึกอาชีพและพัฒนาชุมชนด้อยโอกาส

 

เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา วัฒนธรรม สังคม ทั้งใน และ ต่างประเทศ ระหว่างสมาชิกและ เยาวชน นักศึกษาและประชาชนทั่วไป

 

พัฒนาองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม พัฒนาอาชีพ นวัตกรรม เป็นต้น

 

ศึกษาค้นคว้าวิจัยงานด้านการศึกษา สังคมนวัตกรรมและวิทยาศาสตร์ ประสานความร่วมมือ ระหว่างองค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม นวัตกรรม เป็นต้น


 

ส่งเสริมให้นักศึกษาเยาวชนและ ประชาชนทั่วไปเพื่อเรียนรู้และศึกษาด้าน สังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน และอื่น ๆ

วัตถุประสงค์ของสมาคม

 • ข้อที่ 1

  เพื่อเป็นศูนย์กลางแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร การศึกษา วัฒนธรรม สังคม ทั้งในและต่างประเทศ ระหว่างสมาชิกและเยาวชน นักศึกษาและ ประชาชนทั่วไป

  ข้อที่ 2

  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชนในด้านการศึกษา ด้านสังคม ด้านวัฒนธรรม พัฒนาอาชีพ นวัตกรรม เป็นต้น

  ข้อที่ 3

  เพื่อประสานความร่วมมือและประสานงานกับองค์กรภาครัฐ องค์กรเอกชน และภาคประชาชนในการจัดกิจกรรรมต่างๆเกี่ยวกับงานด้านส่งเสริมการศึกษา ด้านสังคม การพัฒนาชุมชนด้อยโอกาส นวัตกรรม วิทยาศาสตร์ และการฝึกอาชีพ

  ข้อที่ 4

  ศึกษา ค้นคว้า วิจัย งานด้านการศึกษา สังคม นวัตกรรม และวิทยาศาสตร์

  ข้อที่ 5

  ประสานความร่วมมือระหว่างองค์กรเอกชน องค์กรภาครัฐทั้งในประเทศและต่างประเทศในด้านการศึกษา วัฒนธรรม สังคม นวัตกรรม เป็นต้น

  ข้อที่ 6

  ส่งเสริมให้นักศึกษา เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อเรียนรู้และศึกษาด้านสังคม ด้านสิ่งแวดล้อม และด้านพลังงาน และอื่น ๆ

สิทธิประโยชน์ของสมาชิก

ข้อที่ 1

สิทธิ์ในการสมัครรับทุนการศึกษาของสมาคมและเข้าร่วมโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยน

ข้อที่ 2

สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆที่ สมาคมจัดขึ้นเพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนของสมาคมรุ่นพี่รุ่นน้อง

ข้อที่ 3

สิทธิ์ในการเข้าร่วมกิจกรรมของ สมาคมเช่น กิจกรรมเข้าค่ายปฐมนิเทศ ,กิจกรรมเพื่อสังคมที่สมาคมจัดขึ้น

ข้อที่ 4

ได้รับ ข่าวสารเมื่อมีกิจกรรมหรือโครงการใหม่ๆ

Scholarships

Thailand Japan Cultural Ambassador

ได้จัดให้มีขึ้นนับตั้งแต่ปี พ.ศ.2556 อย่างต่อเนื่องเป็น ปีที่ 3 ( หรือโครงการยุวทูตไทย-ญี่ปุ่นเดิม) โดยความร่วมมือ ของภาคี เครือข่ายทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน ระยะเวลา 2 เดือนโดยประมาณ ซึ่งเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง เตรียมพร้อมเยาวชนสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอย่างครอบคลุม ทุกมิติรอบด้าน ทั้งภาษาญี่ปุ่น เศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรม

Innovative Camp

ค่ายวัฒนธรรมและนวัตกรรมญี่ปุ่น โครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมและนวัตกรรมญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ ทดสอบการสั่งงานและโต้ตอบกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เสมือนจริงที่ดีที่สุดในโลก, เพิ่มแรงบันดาลใจจาก Anime ใน Manga museum ,ทำอาหาร ขนมกับเชฟชาวญี่ปุ่น, นวัตกรรมของระบบสุขภัณฑ์ต้นแบบสไตล์ญี่ปุ่น และกิจกรรมแปลกใหม่อีกมากมายที่หาโอกาสเข้าชมได้ยาก ณ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Dream soccer ค่ายเยาวชนนักเตะสู่ฝัน

คิตะคิวชูมีทีมฟุตบอลที่มีชื่อเสียง มีนักเตะดาวรุ่งคุณภาพ ที่มีฝีเท้ายอดเยี่ยม นับเป็นโอกาสดีที่เยาวชนไทยที่ชื่นชอบกีฬาฟุตบอลจะได้สัมผัสกับนักเตะอาชีพ ได้เรียนรู้ทักษะการเล่น เทคนิคต่างๆในกีฬาฟุตบอล และยังได้มีโอกาสลงสนามฟาดแข้งกับทีมโรงเรียนญี่ปุ่นอีกด้วย ค่ายเยาวชนนักเตะสู่ฝัน ยังให้น้องๆได้เรียนรู้และสนุกสนานกับกิจกรรมอื่นๆควบคู่ไปด้วย อาทิ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เสมือนจริงที่ดีที่สุดในโลก, เพิ่มแรงบันดาลใจจาก Anime ใน Manga museum ,ทำอาหาร ขนมกับเชฟชาวญี่ปุ่น, นวัตกรรมหุ่นยนต์ และกิจกรรมแปลกใหม่อีกมากมายที่หาโอกาสเข้าชมได้ยาก ณ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น

Junior English Explorer

โครงการสำรวจทักษะความสามารถด้านภาษาอังกฤษของสมาคมนางฟ้าใจดี Junior English Explorer จะช่วยให้น้องๆเกิดความเชื่อมั่นในการพูด อ่าน เขียน โดยการออกแบบโปรแกรมที่ผสมผสานการเรียนการสอนโดยครูชาวอังกฤษผู้มีประสบการณ์สูง จากโรงเรียน Capital School of English ที่ได้รับการรับรองจาก British Council และตั้งอยู่ในเมืองการศึกษาของ Wales ควบคู่กับการเรียนรู้ด้านวัฒนธรรม การทัศนศึกษานอกสถานที่ กิจกรรมที่หลากหลาย ทั้งกีฬา สังคม วัฒนธรรม การร่วมกิจกรรมกับนักเรียนต่างชาติที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารผ่านกิจกรรมที่สนุกสนานจะทำให้น้องๆพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างเป็นธรรมชาติและมีความสุขในการเรียนรู้

Higashi Nippon International University

เมืองอิวากิ เป็นเมืองเล็กๆมีชาวต่างชาติน้อย อยู่ในสิ่งแวดล้อมและสังคมญี่ปุ่นทำให้พัฒนาการด้านภาษาญี่ปุ่นเป็นไปอย่างรวดเร็ว - มหาวิทยาลัย Higashi Nippon International University ได้ลงนามความร่วมมือกับสมาคมนางฟ้าใจดี มอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขา Economics and management และ Health and welfare โดยเรียนเป็นภาษาญี่ปุ่น ผู้สนใจต้องมีความรู้ภาษาญี่ปุ่น JLPTระดับ N2 และผ่านเกณฑ์การพิจารณาจากทางมหาวิทยาลัย เมื่อจบการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะช่วยเหลือในการหางานทำในประเทศญี่ปุ่น ซึ่งที่ผ่านมานักศึกษาต่างชาติที่จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยและแจ้งความประสงค์ทำงานไว้ ได้เข้าทำงาน ร้อยละ 90

COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG