Innovative Camp


 1. ระยะเวลา 15 วัน ระหว่าง 10-25 ตุลาคม ของทุกปี
 2. สถานที่ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ
 • Google Map
 •      คิตะคิวชู เมืองที่รวมเสน่ห์ของญี่ปุ่นไว้ในที่เดียว มีธรรมชาติที่สวยงาม มีอาหารที่อร่อย เป็นเมืองแห่งนวัตกรรม มีโรงงานผลิตหุ่นยนต์ต้นแบบ เพื่ออุตสาหกรรม การแพทย์ และวิทยาศาสตร์ ที่ผลิตให้กับประเทศทั่วโลก เป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีที่สุด ซึ่งนิคมอุตสาหกรรมในประเทศไทยก็ได้นำการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม Kitakyushu model มาใช้
 •      โครงการค่ายเรียนรู้วัฒนธรรมและนวัตกรรมญี่ปุ่น ได้รับการสนับสนุนค่าใช้จ่ายส่วนหนึ่งจากเทศบาลเมืองคิตะคิวชู ซึ่งเป็นผู้ดูแลด้านกิจกรรมในประเทศญี่ปุ่น วัตถุประสงค์เพื่อให้เยาวชนได้เรียนรู้ด้านนวัตกรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้ในภาคอุตสาหกรรม เรียนรู้ ทดสอบการสั่งงานและโต้ตอบกับหุ่นยนต์อัจฉริยะ เยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์เสมือนจริงที่ดีที่สุดในโลก, เพิ่มแรงบันดาลใจจาก Anime ใน Manga museum ,ทำอาหาร ขนมกับเชฟชาวญี่ปุ่น, นวัตกรรมของระบบสุขภัณฑ์ต้นแบบสไตล์ญี่ปุ่น และกิจกรรมแปลกใหม่อีกมากมายที่หาโอกาสเข้าชมได้ยาก ณ เมืองคิตะคิวชู จังหวัดฟูกูโอกะ ประเทศญี่ปุ่น
 •      รับสมัครช่วง มิถุนายน- สิงหาคม

วีดีโอ

เงื่อนไขการสมัคร

 • 1. ผู้สมัครต้องศึกษาอยู่ในระดับประถม-มัธยม อายุไม่ต่ำกว่า 10 ปีบริบูรณ์ในวันเดินทาง
 • 2. ผู้สมัครจะต้องเป็นสมาชิกของสมาคมนางฟ้าใจดี ในวันที่สมัคร
 • 3. ผู้สมัครจะต้องเป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรงและได้รับการตรวจสุขภาพ ก่อนเดินทาง โดยจัดส่งหลักฐาน ให้สมาคมนางฟ้าใจดีภายใน 7 วันหลังจากได้รับอนุมัติวีซ่า(ถ้ามี)

Download

ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

 • Innovative Camp
  รุ่น 3 ปี 2017
  View More
 • Innovative Camp
  รุ่น 2 ปี 2016
  View More
 • Innovative Camp
  รุ่น 1 ปี 2015
  View More
COPYRIGHT © 2015 KIDANGELS.ORG